T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
ANTALYA HAVALİMANI

​​​​​​

Sera Gazı Envanteri Doğrulama Açıklaması


 ​


 

01.01.2016-31.12.2016 Dönemi Sera Gazı Envanteri Doğrulama Açıklaması

 

DHMİ Antalya Havalimanı Başmüdürlüğümüzde Türk Standardları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen tetkiklerde 01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 dönemi temel alınarak hazırlanan Sera Gazı Envanteri TS EN ISO 14064-1:2007 standardı şartlarına ve toplam emisyon miktarları TS EN ISO 14064-3 standardı şartlarına uygun olarak “Makul Güven Seviyesinde” doğrulanmıştır.

Ek Dosyalar
•DHMİ ANTALYA SEKTÖREL KRİTERLER BELGESİ.pdf
•DHMİ ANTALYA SERA GAZI BELGESİ.pdf

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü