T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
ANTALYA HAVALİMANI

​​​​​​

Sera Gazı Envanteri Doğrulama Açıklaması


 ​


 

01.01.2017-31.12.2017 Dönemi Sera Gazı Envanteri Doğrulama Açıklaması

 

DHMİ Antalya Havalimanı Başmüdürlüğümüzde Türk Standardları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen tetkiklerde 01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 dönemi temel alınarak hazırlanan Sera Gazı Envanteri TS EN ISO 14064-1:2007 standardı şartlarına ve toplam emisyon miktarları TS EN ISO 14064-3 standardı şartlarına uygun olarak “Makul Güven Seviyesinde” doğrulanmıştır.

DHMİ ANTALYA SERA GAZI BEYANI DOĞRULAMA AÇIKLAMASI.pdf​​

DHMİ ANTALYA YHA SEKTÖREL KRİTERLERE UYGUNLUK BELGESİ.pdf

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü